agrega

Agrega Nedir? Agrega Çeşitleri | Agrega Özellikleri

Doğada farklı boyutlarda bulunan, farklı boyutlarda taneciklerin bir araya gelmesi ile oluşmuş yapı malzemelerine Agrega denir. Özellikle, beton inşaat malzemesinin içeriğinde yoğun olarak bulunarak, beton dayanımında belirleyici bir görevi bulunmaktadır.

Agrega Nedir?

Agrega, farklı boyutlardaki kaya, taşlar, kum gibi taneciklere verilen isimdir. Beton karışımında bulunan agregalar özellikleri, boyutları ve yapılarına göre sınıflandırılmaktadırlar.

Şu şekilde tariflenir: “agregalar, beton üretmek için bir bağlayıcı gereç ile durağan oranlarda karıştırılan bileşim malzemelerdir“. Bir yandan dolgu maddeleri yahut hacim çoğaltıcı bileşenler olarak hareket ederler ve öte yandan betonun dayanırlık, sertlik ve dayanıklılığından sorumludurlar. Agrega, inşaatta stabilizasyon ve takviye aracı olarak sık sık sar fedilen malzemeye verilen terimdir. Agregalar drenaj uygulamalarında ve temeller ve yollar altında esas gereç olarak sık sık kullanılmaktadır. 2010 senesinde sona eren 10 senede, İngiltere yönünden 2,5 milyar ton agrega tüketildi.

Çeşitleri

Agregalar, adet büyüklüklerine, kökenlerine ve birim ağırlıklarına göre alttaki gibi sınıflandırılmaktadırlar:

(1.) Tane büyüklüğüne göre agrega çeşitleri.
Bu, iki tür agreganın ayırt edildiği en süregelen sınıflandırmadır: (ince ve özensiz).

(i) ince agregalar.
İnce Agregalarda, adet ebatı 4.75 mm ila 0.15 mm arasındadır.

Başka bir söyleyişle, şunlar 4.75 mm’lik bir örgü boyutuna sahip bir elekten geçirilir ve 0.15 mm’lik bir örgü boyutunda bir elek üstünde tutulur.

Kum, üniversal olarak sahip olunan en naturel ince Agregadır.

(ii) özensiz agregalar:
Kaba agregalar, 4.75 mm’lik bir örgü boyutunda bir elek üstünde tutulanlardır.

Üst boyutları çoğunlukla 7.5 mm civarındadır.

Nehir yatağından çakıllar, ortak Beton yapımında en iyi özensiz agregalardır.

Bu hallerde, kolaylıkla bulunamazlarsa, özensiz agregalar uygulamak için elverişli Kaya çeşitleri dilenen parçacık boyutlarına ezilir.

(2.) Menşe bazında çeşitleri.
Menşe esasında üç tip vardır.

(i) naturel:
Bunlar, naturel kaynaklardan nerdeyse kullanıma hazır formda bulunan bütün ince ve özensiz agrega türlerini içerir.

Örnekler ırmak yataklarından kumlar, çukurlar ve plajlar ve ırmak kıyılarından çakıllardır.

(ii) güle güle ürünü:
Bunlar, agrega olarak kullanılmak üzere elverişli özelliklere sahip birtakım sınai ve metalurji Mühendisliği operasyonlarından atılmış olarak elde ettikleri malzemeleri içerir.

Örnekler: lokomotiflerde ve fırınlarda kömürün yakılmasından elde ettikleri cüruf.

Ve cüruf yüksek fırınlardan elde edilir, zira pislik bu kategoriden en iyi örnektir.

 • (iii) işlenmiş:
  Bunlar toplu olarak hususi bir sınıf oluşturur. Kaliteli betonların üretiminde kullanılmak üzere hususi olarak üretilirler.
 • Örnekler: yanık kil, şeyl, vermikülit ve perlit içerir. Bunlar hafif betonun esas bileşenleridir.
 • (3.) Yoğunluğa göre çeşitleri.
  Birim hacim başına ağırlıklarına göre üç tip agrega ayırt edilir.
 • (i) standart yahut Normal:
  Bu tip agregalar, aşağı yukarı 2300 ila 2500 kg/m3 betona dayanırlık ve ağırlık verir.
 • Çakıllar, kum ve moloz, tümü standart yahut Normal agrega olarak sınıflandırılır.
 • (ii) yüksek yoğunluklu agregalar:
  Bunlar, ağır betonlarda standart oranlarda sarfedilen agrega türüdür.
 • Bu tür betonlar, atom santralindeki X-ışınlarına ve radyasyonlara karşı kalkanlar olarak bilhassa yararlıdır.
 • Bu agregaya sahip betonlar çoğunlukla 4000 kg / m3’ün üzerindedir.
 • (iii) hafif agrega: Çok düşük yoğunluklu naturel ve suni malzemelerden oluşurlar, böylelikle elde ettikleri beton dahi çoğunlukla 350 ila 750 kg/m3 aralığında epey hafiftir.
 • Ses yalıtımı ve yangına sağlam yapılarda hususi olarak kullanılırlar.
 • Ayrıca hafif dökme beton blokların üretiminde sık sık kullanılırlar.

Agrega Özellikleri

Agregalar türleri arasında özellik farkları göstermektedir. Bunlar boyutları, şekilleri, tanecik yapıları gibi detaylar olarak öne çıkmaktadır. Kaba agreganın ebatı, dökülecek betonun tüketimine bağlıdır. Karmaşık takviye içermeyen büyük ölçekli betonlama işlemleri için 80 mm, 40 mm, 20 mm ebadında büyük agregalar tüketilir. Konut yahut başka binaların kolay inşaatı için 20 mm azami ebat kullanılacaktır.

Agregalar bir beton karışımı tasarımında derecelendirilir ve her bir boyutun oranı derecelendirme eğrileri, grafikler, tablolar yahut başka yöntemler kullanılarak belirlenir. Agreganın biçimi epey mühim bir özelliktir zira betonun işlenebilir olmasını ve mukavemetini etkiler. Genel olarak, açısal agrega, alttaki nedenlerden ötürü yuvarlak ve düzgün setler için istek edilir: kaba agregalar, daha iyi bir beton veren daha iyi bir kilitleme tesiri gösterir. Kaba bir açının toplam yüzey kısmı, düzgün bir dairesel kümeden daha büyüktür, bu nedenle bağ oluşumu daha büyük bir bağ mukavemeti ile sağlanır. Agreganın yüzeyi düzgün, cilalı, pürüzlü yahut donuk olur. Pürüzlü bir yüzey, çimento macunu ile yapıştırma için daha çok alan sağlar ve daha çok dayanırlık sağlar, fakat işlenebilir olması lüzumlu olduğu yerlerde kabaca dokulu bir agrega daha düşük kolay ve sert olacaktır.

Pürüzsüz bir yüzeye sahip yuvarlak bir agrega daha düşük çimento macunu gerektirecektir, bu nedenle torba başına verimde bir artım olacaktır. Genel olarak özensiz dokulu agregalar dokulu dokulara göre tercih edilmelidir, fakat gereksinime göre ehemmiyetsiz işler için düzgün dokulu agregaların kullanılması lazım olur. Sağlamlık, özensiz agregaların rastgele bir hacim değişikliğine sunmuş olduğu direnci söylem eder. Sıcaklık değişimi, içme suyunun seçenek ıslatılması ve kurutulması yahut deniz suyunun seçenek ıslatılması ve kurutulması olur. Gözenekli agregalar dayanıklı değildir ve kimyasalların saldırısına daha yatkındır. Ayrıca, bu agregalar seçenek soğuk ve ısıya maruz kalırsa kırılır. Sağlamlık, agreganın hem sodyum üstelik magnezyum sülfata batırılması ve belirtilen durumların altında fırında kurutulması ile ölçülür. Bu tür 10 döngüden sonra ortalama kg kayıbı, sodyum sülfat ile test edilirse %12’yi ve magnezyum sülfat ile test edilirse %18’i geçmemelidir.

Oyunuz
[Toplam: 3 Average: 5]

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir